knop nederlands button english
knop nederlands button english

Over @ease


Headspace

@ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door prof. Mcgorry in samenwerking met de Australische overheid. Inmiddels zijn er meer dan 100 centra verspreid over het land. Ze bieden jongeren op een laagdrempelige manier gratis hulp en psychische ondersteuning. De resultaten zijn heel positief. Het concept is inmiddels overgenomen in Denemarken, België en Ierland.


Ontstaan van @ease

Stichting @ease is een initiatief van prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (hoogleraar transitiepsychiatrie aan Maastricht UMC+) en dr. Rianne Klaassen (kinder- en jeugdpsychiater bij De Bascule in Amsterdam). @ease is tot stand gekomen met hulp van Maastricht UMC+, VUmc en een aantal instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, zoals De Bascule en Mondriaan. Zij zetten arbeidsuren in van professionals uit verschillende vakgebieden om het project mogelijk te maken.


Missie

We weten dat 75% van alle psychische klachten begint voordat iemand 25 jaar wordt. Ondanks goede vormen van hulpverlening krijgt slechts een vijfde van de jongeren met psychische klachten op tijd de juiste zorg. De drempel om om hulp te vragen is vaak hoog. Veel jongeren schamen zich, weten de juiste instanties niet te vinden of krijgen te maken met lange wachtlijsten. Ook is het vaak moeilijk om zorg te krijgen wanneer klachten schommelen en er (nog) geen duidelijke diagnose kan worden gesteld.
@ease wil verandering brengen in deze situatie. @ease wil voorkomen dat jongeren te lang alleen doorlopen met hun problemen. We geloven dat praten over je problemen helpt. Jongeren voelen zich gehoord en minder alleen. Een enkel gesprek kan soms al genoeg zijn. Het lucht op, maakt ze sterker en kan vaak erger voorkomen. Door problemen sneller te herkennen en naar een oplossing toe te werken, wil @ease voorkomen dat er (later) langdurige zorg nodig is.


Hoe werkt @ease?

@ease probeert niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar wil de gaten in het huidige systeem opvullen. We doen dit door een laagdrempelige plek te zijn waar jongeren zonder afspraak, gratis en anoniem naar binnen kunnen lopen. Bij @ease zijn geen wachtlijsten en jongeren kunnen er met al hun vragen, klachten en problemen terecht. Ze vinden een luisterend oor bij onze vrijwilligers. De vrijwilligers zijn getraind in het herkennen van signalen die wijzen op eventuele ernstigere psychische problematiek. In het centrum is altijd een zorgprofessional aanwezig die vragen kan beantwoorden. Als het nodig is, kan hij ook helpen de juiste zorg in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg te vinden. Maar alles in overleg met de jongere zelf. Ook is er een psychiater bereikbaar als achterwacht in het geval van crisis.


Onderzoek

@ease laat wetenschappelijk onderzoeken of het concept ook in Nederland de gewenste resultaten oplevert. Sophie Leijdesdorff (vakgroep psychiatrie en neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht) doet hier momenteel promotieonderzoek naar. De volgende vragen staan in haar onderzoek centraal:Voor het onderzoek laat @ease de jongeren na hun gesprek anoniem een korte vragenlijst invullen.


Financiën

@ease wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, de gemeentes Maastricht, Heerlen en Amsterdam, GGD Amsterdam, stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, Sint Clemens Stichting, KlaassenStertefeld, Health Foundation Limburg en Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Daarnaast zijn er particulieren die @ease steunen.

@ease heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering en een duidelijke langetermijnvisie. Voor de kosten van doorontwikkeling en uitbreiding van @ease zijn we nu nog afhankelijk van financiering uit giften en subsidies. Alle financiële activiteiten uit donaties, subsidies of andere vormen van ondersteuning verlopen via Stichting @ease of via Health Foundation Limburg.logos

ANBI

Stichting @ease is officieel erkend als ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Bij de ANBI-status hoort dat u hier een overzicht ziet van onze belangrijkste gegevens.


Naam instelling

Stichting @ease

Contactgegevens
Stichting @ease
Lantaarnstraat 9a
6211 KX Maastricht
www.ease.nl
info@ease.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI
858005359

Doelstelling

Het bevorderen van geestelijk, lichamelijk en sociaal welbevinden van jongeren.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan.

Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid


Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding; ze kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van eventuele onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2019.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2018.

Financiële verantwoording
@ease wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, de gemeentes Maastricht, Heerlen en Amsterdam, GGD Amsterdam, stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, Sint Clemens Stichting, Health Foundation Limburg en Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Daarnaast zijn er particulieren die @ease steunen.
 
 @ease heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering en een duidelijke langetermijnvisie. Voor de kosten van doorontwikkeling en uitbreiding van @ease zijn we nu nog afhankelijk van financiering uit giften en subsidies. Alle financiële activiteiten uit donaties, subsidies of andere vormen van ondersteuning verlopen via Stichting @ease of via Health Foundation Limburg.

Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2018.
Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2019.