knop nederlands button english
knop nederlands button english

Onderwijsprofessionals


Scholenproject

Bespreekbaar maken van psychische klachten
Psychische klachten onder jongeren komen veel voor en ontstaan vaak al op jonge leeftijd. We weten dat zelfs driekwart van alle psychische aandoeningen ontstaat voor het 25e levensjaar. Een gebrek aan openheid maakt het vaak moeilijk om klachten in een vroegtijdig stadium te herkennen. Waar het normaal is om goed voor je lichaam te zorgen door gezond te eten en te sporten, praten we niet gauw over psychische klachten. Veel jongeren schamen zich. Of ze weten niet bij wie ze aan kunnen kloppen voor hulp.

@ease vindt het belangrijk om kennis en openheid over psychische klachten te vergroten. Door het onderwerp al op jonge leeftijd bespreekbaar te maken, kan voorkomen worden dat jongeren te lang alleen met hun problemen rondlopen en dat hun klachten verergeren. @ease zet zich daarom in om psychische klachten bespreekbaar te maken op scholen. Dit doen we op de volgende manier.

Samenwerking MIND Young Academy
@ease een samenwerking gestart met Diversion en MIND Young. Om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas, bieden zij een scholenproject aan voor leerlingen op het vmbo, mbo, havo en vwo: MIND Young academy

Tijdens drie lessen wordt er stilgestaan bij:De lessen worden gegeven door leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen. Deze peer educators gaan het gesprek aan met leerlingen over veel voorkomende psychische klachten. Hun boodschap: praat erover, want je bent niet de enige!

De ervaring leert dat het project veel kan losmaken bij (sommige) leerlingen. Daarom sluit @ease in de laatste les aan. We vertellen over wat @ease inhoudt en nodigen de leerlingen uit om bij ons langs te komen als ze behoefte hebben om verder te praten. Op deze manier biedt @ease de nazorg aan jongeren die dat nodig hebben.

Interesse in het scholenproject?
Heb je interesse in dit scholenproject bij jullie op school? @ease komt graag samen met Diversion langs om het project toe te lichten, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@ease.nl.

Promotiemogelijkheden

Waarom praten bij @ease?
Als jongeren niet goed in hun vel zitten, kan dit het leren in de weg zitten. Wat we vaak van jongeren horen is dat zij het niet altijd prettig vinden om op school, bij hun studie of met vrienden/familie over hun problemen te praten. Liever gaan ze naar plek als @ease om met een buitenstaander te praten. We merken dat veel jongeren steun halen uit de gesprekken met onze vrijwilligers. Ze voelen zich minder alleen en vinden het fijn om te ervaren dat ze niet de enige met problemen zijn. Het praten lucht op en het helpt de jongeren om weer ruimte in hun hoofd te krijgen. Sommige jongeren hebben aan één gesprek genoeg, anderen komen vaker terug. Het kan allemaal. De jongeren bepalen het zelf.

Voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar
@ease is er voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Omdat jongeren op deze leeftijd nu eenmaal een groot gedeelte van hun tijd op school doorbrengen, vindt @ease het belangrijk om meer bekendheid te krijgen binnen het onderwijs. Dit geldt voor alle onderwijsinstellingen voor jongeren van 12 tot 25 jaar:Interesse in de promotiemogelijkheden?
We komen graag langs om meer over @ease te vertellen en om flyers, kaarten en posters te verspreiden. Voor vragen en/of aanmelding hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@ease.nl.

Verwijzing

Beginnende klachten
Onderwijsprofessionals hebben vaak als een van de eersten in de gaten dat er wat met een jongere aan de hand is. Mentoren, docenten, zorgcoördinatoren of decanen signaleren dat een leerling of student niet lekker in zijn vel zit. Er kan van alles aan de hand zijn, bijvoorbeeld een scheiding van ouders, liefdesverdriet, eenzaamheid of gepest worden. Soms kan een jongere zich niet goed concentreren en lijdt zijn schoolwerk of studie eronder. In zulke gevallen wordt vaak niet direct aan (professionele) hulp gedacht. Toch kan een jongere wel degelijk behoefte hebben aan een luisterend oor. Voor zulke jongeren kunnen gesprekken bij @ease heel goed werken. Het lucht op, ze voelen zich gehoord en ervaren dat ze niet de enige zijn. Bovendien helpt het om te voorkomen dat de klachten verergeren.


Wachtlijsten professionele hulp
Soms zijn de problemen van jongeren zo ernstig dat zij aangemeld worden voor professionele hulp. Velen van hen belanden vervolgens op een lange wachtlijst. In de tussentijd gebeurt er vaak niets. Ook weten we dat er in het hoger onderwijs een grote groep studenten kampt met (ernstige) angst- en depressieklachten als gevolg van prestatiedruk en studiestress. Zelfs burn-out en zelfmoordgedachten komen voor. Veel studenten kunnen niet meteen bij een studentenpsycholoog terecht. Door de vele aanmeldingen zijn er lange wachtlijsten. Ook in zulke gevallen kan @ease uitkomst bieden. We merken dat gesprekken bij @ease deze jongeren vaak helpen om de druk van de ketel te halen.

Verwijzen naar @ease
Help als onderwijs- of zorgprofessional door een leerling of student te wijzen op de mogelijkheid van gesprekken bij @ease. @ease is er voor jongeren met beginnende klachten, maar ook voor jongeren met grotere problemen of jongeren die wachten op professionele hulp. Er zijn ook jongeren die het fijn vinden om naast professionele hulp te (blijven) praten met onze vrijwilligers. Dat is allemaal prima. Iedereen van 12 tot 25 jaar is welkom en mag zo vaak terugkomen als hij wil. Een afspraak maken is niet nodig. De jongere kan gewoon bij ons binnenlopen bij onze vestiging in Maastricht en Amsterdam. Ook is het mogelijk om met een jongere mee te gaan naar een gesprek als hij dat graag wil.


Gratis en anoniem
Voor veel jongeren is het belangrijk om te weten dat de gesprekken gratis zijn en anoniem. Toestemming van ouders is niet nodig en we houden geen dossier bij. Alles wat bij @ease besproken wordt, is vertrouwelijk en blijft bij @ease. Wel is het mogelijk dat wij samen met de jongere bekijken of er misschien andersoortige hulp nodig is. Hiervoor is een @ease-zorgprofessional (bijvoorbeeld een psycholoog of jeugdarts) in de vestiging aanwezig. Ook is er altijd een psychiater bereikbaar als achterwacht in het geval van crisis.


Meer informatie
Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via info@ease.nl.