NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

Het belang van peers (leeftijdsgenoten) en toegankelijkheid als ingrediënten voor jeugd GGZ in de 21e eeuw

Onlangs verscheen een commentaar in het Journal of World Psychiatry (impact factor 49) over de kracht van peer-to-peer-support. Mede-oprichter van @ease (prof. dr. Thérèse van Amelsvoort) en @ease postdoc onderzoeker (dr. Sophie Leijdesdorff) schreven dit commentaar op uitnodiging en als reactie op een artikel van prof. Patrick McGorry die aan de basis stond van de wereldwijde Youth Mental Health Movement en de Headspace Centres in Australië.

In navolging van het werk van McGorry zijn de @ease inloopcentra in Nederland sinds 2018 geopend. Peer-support is bij @ease een vast onderdeel van de dienstverlening: jongeren praten met jongeren. Op de achtergrond zijn (zorg)professionals aanwezig. Een directe link met achterwachtpsychiaters van lokale GGZ-instellingen en de crisisdienst is altijd beschikbaar.

Van Amelsvoort en Leijdesdorff stellen in hun commentaar:

“We would like to emphasize the value of peer support and youth volunteers on their own, not only as a cheap alternative but as a crucial ingredient for lowering the threshold to seek help and facilitate disclosure of difficult topics, including suicidality and sexual abuse. Peer support results in improvements on both quantitative and qualitative measures of recovery, and peers represent an essential source of support for young people with mental health problems. […] When implemented well, peer support is one of the most promising elements that can increase the accessibility of youth mental health services.”

Beschikbare, toegankelijke en jongerenvriendelijke hulp is essentieel om de huidige GGZ crisis tegemoet te treden. Peer-support kan daar een zeer belangrijke rol in spelen. Lees het gehele commentaar in World Psychiatry via deze link of de bijgesloten PDF:

Peer involvement and accessibility as key ingredients for 21st century youth mental health care services - Amelsvoort - 2022 - World Psychiatry - Wiley Online Library Bronvermelding: World Psychiatry, Volume 21, Issue 1 .

Groene lijn