NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

TROTS!

@ease is de winnaar van de Onderzoek & Innovatie Wisseltrofee 2021 Tijdens een conferentie van de NFU over ‘Onderzoek & Innovatie (O&I) met en voor de Gezonde Regio’ mocht een vertegenwoordiging van @ease op vrijdag 29 oktober 2021 de allereerste O&I-wisseltrofee in ontvangst nemen. De trofee is bestemd voor een onderscheidend samenwerkingsinitiatief dat zich richt op het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. Natuurlijk zijn we blij met deze erkenning!

Arianne, Rick, Maartje, Arne

Op de foto: De wisseltrofee werd in ontvangst genomen door trotse @ease vrijwilligers Rick Koll (@ease Maastricht & Heerlen) en Maartje de Vries (@ease Groningen), jeugdpsychiater Arne Popma (Amsterdam UMC, lid adviesraad @ease) en Arianne Westhuis (landelijk manager @ease).

Vrijwilliger Rick Koll:

“Gewoon luisteren naar jongeren die ergens mee zitten. Het lijkt simpel, maar is het niet altijd. In onze gesprekken komt alles aan de orde: van tentamenstress tot onveilige thuissituaties. Wij nemen de tijd, denken mee als jongeren dat willen én zorgen er vooral voor dat iemand zich echt gehoord voelt. We merken dat dit ervoor zorgt dat jongeren zich op hun gemak kunnen voelen om toch (voor de allereerste keer) over hun problemen of zorgen te praten.”

Onderzoek & Innovatie

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft twee jaar geleden samen met tal van partners het rapport Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio opgesteld . met en voor de gezonde regio opgesteld. onderzoek en innovatie steeds vaker ook regionaal in te zetten. Dat doen de umc’s niet alleen, maar samen met diverse partners in de regio. @ease is zo’n voorbeeld waar organisaties elkaar hebben gevonden om een sociaal-maatschappelijk probleem op succesvolle wijze aan te pakken.

Preventieve ondersteuning voor jongeren met psychosociale klachten

Bij @ease kunnen jongeren laagdrempelig en anoniem terecht voor een luisterend oor en vragen. Bij de verschillende inlooplocaties en de online chat kunnen ze praten met leeftijdsgenoten. Zorgprofessionals, onderzoekers en psychiaters zorgen voor ondersteuning van de jonge vrijwilligers. Via wetenschappelijk onderzoek toetst @ease doorlopend of de aanpak blijft aansluiten op de behoeften van jongeren. Stichting @ease wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers en professionals, lokale en landelijke kennis- en zorgorganisaties, gemeenten en VWS.

Duurzame en toekomstbestendige samenwerking

Andre Rouvoet (voorzitter van GGD GHOR Nederland), noemde bij de O&I conferentie het belang van samenwerken aan preventie. Hij benadrukte dat het gaat om echte duurzame samenwerking en over toekomstbestendige initiatieven. Ronnie van Diemen (Directeur Generaal curatieve zorg van VWS) steunde de sprekers in hun oproep om te komen met een landelijk programma - met heldere doelen over het terugdringen van gezondheidsverschillen en behalen van gezonde levensjaren - en dat in de regio’s uit te werken naar concrete acties.

Stichting @ease is een landelijke organisatie, waarbij er lokaal samenwerking is met verschillende zorg- en welzijnsinstanties en de gemeente. Domein overstijgend, voor en door jongeren en preventief. Aan de oproep van Andre Rouvoet en Ronnie Van Diemen geeft @ease met de aangesloten partners zeker gehoor. We nodigen geïnteresseerden graag uit om te ervaren hoe we dit samen met jongeren doen.

Groene lijn