NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

Nieuws

Vereniging Aegon en Stichting @ease investeren samen langdurig in de mentale gezondheid van jongeren

Samenwerking Aegon en @ease

Op dit moment kampt 1 op 3 jongeren in Nederland met mentale klachten. Ondanks goede vormen van hulpverlening krijgt slechts 30% van de jongeren tijdig passende zorg. Veel jongeren schamen zich, weten de juiste instanties niet te vinden of ervaren lange wachtlijsten. Stichting @ease (hierna @ease) zet zich sinds 2018 in om jongeren een plek te bieden waar ze terecht kunnen met alle mentale problemen hoe groot of klein dan ook. Op dit moment ontbreekt die mogelijkheid voor jongeren. Met de meerjareninvestering van Vereniging Aegon kan @ease voor nog meer jongeren het verschil maken en haar werkzaamheden verder ontwikkelen.

@ease: gratis en anoniem praten met leeftijdsgenoten
Jongeren tussen 12 en 25 jaar zijn bij @ease welkom voor een gesprek met zorgvuldig getrainde leeftijdsgenoten (peers) bij de verschillende inloopcentra of via online chat. Het bieden van een luisterend en meedenkend oor – ongeacht het onderwerp waar iemand over wil praten – zorgt ervoor dat jongeren stoom kunnen afblazen, zich minder alleen voelen en een perspectief van hoop kunnen krijgen. De betrokkenheid van lokale zorg- en welzijnsprofessionals (inclusief achterwachtpsychiaters en directe verbinding naar de lokale psychiatrische spoeddienst) garandeert een veilige omgeving waar jongeren deskundig te woord worden gestaan én waar opgeschaald kan worden als dat nodig is. Wetenschappelijk onderzoek maakt sinds de start vast onderdeel uit van de @ease-methodiek; daarmee wordt inmiddels ook aangetoond dat @ease aansluit bij de behoeften van jongeren en hun klachten verminderen!

“Wij gunnen alle jongeren een onbezorgde jeugd en weten ook dat helaas dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Wanneer iemand niet goed in z’n vel zit of veel zorgen heeft, dan heeft dit effect op allerlei facetten in het leven. Nu en in de toekomst. Het is daarom essentieel dat jongeren in een vroeg stadium gemakkelijk steun kunnen vinden en krijgen. Steun die laagdrempelig toegankelijk én professioneel is. De kracht van de vrijwilligers en de deskundige begeleiding van de professionals van @ease is indrukwekkend. Wij zien hoe zij samen écht verschil kunnen maken. Daarom investeren wij de komende jaren in de mentale gezondheid van jongeren via stichting @ease.”
Lodewijk Hijmans van den Bergh, voorzitter bestuur Vereniging Aegon

“Wij zijn zeer verheugd over de langdurige steun van Vereniging Aegon. Het biedt ons de gelegenheid om het aanbod van @ease in Nederland te bestendigen en nog beter beschikbaar te maken voor jongeren. We voelen ons gesteund bij het realiseren van onze missie waarbij jongeren gratis en anoniem toegang krijgen tot een luisterend oor, advies en mogelijke toeleiding naar (specialistische) hulpverlening of lokale initiatieven. Wij zijn Vereniging Aegon zeer erkentelijk en zien uit naar de samenwerking.”
Paul van der Velpen, voorzitter Stichting @ease

Meer informatie over @ease is beschikbaar via www.ease.nl . Informatie over de maatschappelijke steun van Vereniging Aegon is te zien via www.verenigingaegon.nl .

Groene lijn