NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

Project ‘Everybody @ease’ gaat van start

Project Everybody @ease

Bij @ease bieden jonge vrijwilligers aan andere jongeren en jongvolwassenen een luisterend oor via gesprekken op de locaties. Deze vrijwilligers werken samen met professionals (psychologen, psychiaters, POH-GGZ, etc.) van lokale zorgpartners. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen gratis binnenlopen, zonder afspraak en anoniem. Ook via chat kunnen zij bij @ease terecht.

Beter bereiken van jongeren

Veel jongeren en jongvolwassenen lopen nu al binnen bij @ease. Toch is er een groep jongeren die nu nog niet gemakkelijk binnenstapt. Waarom weten we niet precies. Kennen ze @ease niet? Is de drempel te hoog vanwege hun sociale, psychische of maatschappelijke achtergrond? En wat kunnen we doen om het gemakkelijker te maken voor deze jongeren? Daarom starten we met een project om te onderzoeken hoe we mét lokale samenwerkingspartners naar deze jongeren toe kunnen gaan (bijvoorbeeld in hun wijk of bij hun school), met als doel nog drempelverlagender te kunnen werken en zo nog meer jongeren te kunnen bereiken. @ease gaat de huidige @ease-methodiek dus outreachend aanbieden en onderzoeken hoe dit goed aansluit op de behoeften van moeilijk bereikbare jongeren en jongvolwassenen. Dat is ‘Everybody @ease’!

Steun via programma Geestkracht van FNO

‘Everybody @ease’ wordt mogelijk gemaakt met steun van het programma Geestkracht van FNO. Het programma GeestKracht van FNO wil dat elke jongvolwassene (16-35 jaar) zichzelf kan zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij. GeestKracht richt zich op preventie van het ontstaan van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van maatschappelijke participatie. FNO werkt aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief, omdat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan.

Bekijk ook:

Corona-drukte bij psychische hulplijn jongeren
Bronvermelding: L1Limburg.nl, 01-05-2020, auteur Maurice de Heus. Je leest het artikel hier .

Naar de psychiater gaan is niet cool
Bronvermelding: NRC.nl, 15-04-2020, auteur Anne-Martijn van der Kaaden. Je leest het artikel hier .

@ease, een Maastrichtse huiskamer voor jongeren die kampen met problemen
Bronvermelding: De Limburger, 03-06-2019, auteur Merel Visscher. Foto: Johannes Timmermans. Je leest het artikel hier .

L1 filmde bij @ease in Maastricht
Vrijwilliger Charlotte vertelt waarom het zo belangrijk is dat jongeren een plek hebben waar ze hun verhaal kwijtkunnen. Kijk de reportage van L1 hier.

Scholenproject vo en mbo

Groene lijn