NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

Nieuws

Nieuwe @ease publicatie

Artikel Anouk Boonstra

We vinden het belangrijk om goed te blijven aansluiten op wat jongeren belangrijk vinden. Daarom is wetenschappelijk onderzoek vanaf de start een vast onderdeel van @ease. Zo kunnen we ons werk evalueren en verbeteren. Jongeren die @ease bezoeken kunnen aan het einde van hun gesprek op een IPad een korte vragenlijst invullen. De antwoorden op die vragen worden anoniem verwerkt en geanalyseerd. Onlangs hebben we een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de resultaten van de eerste vijf bestaansjaren van @ease. Je kunt het volledige artikel hier lezen.

In het artikel lees je bijvoorbeeld dat meer dan 90% van de jongeren die langskwamen bij @ease zich al een tijdje gespannen, ongelukkig of overrompeld voelde. Ongeveer 2 op de 5 jongeren scoorde heel erg hoog op deze zogenoemde distress. Onze resultaten laten zien dat jongeren die vervolgens gebruikmaakten van @ease-gesprekken, over de tijd heen beter konden functioneren op sociaal gebied, op school en/of op werk. De distress verbeterde duidelijk. Verder was meer dan 90% van de jongeren tevreden of erg tevreden met de @ease-gesprekken. In het artikel kun je ook informatie vinden over demografische karakteristieken van jongeren, waarom ze bij @ease langskomen, in hoeverre er sprake is van suïcidale gedachten en plannen en de mate van zorggebruik vóór @ease. Heb je vragen over ons wetenschappelijk onderzoek? We informeren je graag! Neem zeker contact met ons op.

Groene lijn