@ease gaat op in TWB, Thuiszorg met Aandacht

@ease Zorg is vanaf de oprichting een dochteronderneming van TWB, Thuiszorg met Aandacht. @ease heeft zich altijd gericht op klanten met een PGB en klanten die particuliere zorg willen inkopen en organiseert deze zorg met een klein team zorgverleners. 
 
Door alle veranderingen binnen de zorg is TWB als organisatie mee veranderd. Zo werkt TWB sinds 2 jaar met kleine zelfsturende teams waardoor er steeds minder verschillende medewerkers bij onze klanten zorg verlenen. Ook zijn er regelmatig wijzigingen in het gebruik van PGB waardoor ons aantal klanten met een PGB verder afneemt. 
 
De verschillen in zorgverlening tussen TWB en @ease zijn steeds kleiner geworden, en achter de schermen zijn veel werkzaamheden van @ease al overgenomen door TWB. Redenen voor TWB om vanaf 1 januari 2015 alle thuiszorg onder naam en organisatie van “TWB, Thuiszorg met Aandacht” voort te zetten. De PGB zorg en particuliere zorg wordt onder een apart label, “TWB Extra” aangeboden.
 
Heeft u vragen over PGB zorg, TWB Extra of TWB Thuiszorg met Aandacht in het algemeen? Klik hier>>